Beveiliging

Konnect biedt een communicatieplatform voor organisaties om informatie te delen met hun klanten. Meer specifiek voor organisaties in de kinderopvang, revalidatie en andere vormen van zorg.

Omdat dit een beschermde omgeving betreft, hecht Konnect veel waarde aan het bewaken van de privacy van deze organisaties en haar klanten. In dit privacy beleid kunt u meer informatie vinden over de gegevens die vastgelegd worden en wat hiermee gedaan wordt. Heeft u na het lezen van dit beleid nog vragen, laat het ons dan weten via onze helpdesk (helpdesk@konnect.nl).

Welke gegevens leggen we van u vast?
De volgende gegevens van u worden vastgelegd tijdens het gebruik van het platform door de organisatie en hun klanten (afhankelijk van de modules kan dit minder zijn):
▪ Gegevens van de ouder (gebruiker): naam, gebruikersnaam, wachtwoord in onleesbare vorm, emailadres, telefoonnummer(s), relatie tussen ouder en kinderen, berichten tussen ouder en organisatie, adres (adres is geanonimiseerd opgeslagen, zodat geen relatie tot de ouder gelegd kan worden).
▪ Gegevens van een kind: naam, geboortedatum, geslacht, school, foto’s, dagboek, belangrijke kindgegevens met bijzonderheden over bijvoorbeeld dieet en medicijngebruik, toestemmingen, planning en mutaties op de planning, interne overdrachtsberichten over het kind, observaties met betrekking tot de ontwikkeling van het kind en noodnummers.

Er zijn geen BSN en IBAN nummers opgeslagen in Konnect. Voor de klanten waarbij het BSN gewijzigd kan worden, wordt dit bij het wijzigingsverzoek opgevraagd uit het administratieve systeem van de organisaties en nooit in Konnect (tijdelijk) opgeslagen.

Tevens worden een aantal gegevens geautomatiseerd door het platform vastgelegd, ten behoeve van het monitoren van het platform, verzamelen van statistieken en het kunnen corrigeren van fouten. Dit betreft de volgende gegevens:
▪ Informatie over gebruikte client: user-agent, operating system, type (mobile) device, device identifier
▪ IP adres
▪ Login pogingen en het resultaat daarvan
▪ Logging van ongeautoriseerde dataverzoeken
▪ Verstuurde berichten

Wat doen we met uw gegevens?
Gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van:
▪ De toepassing van het communicatieplatform
▪ Analyseren van foutsituaties
▪ Geanonimiseerde statistieken
▪ Monitoren van de werking van het platform

Wat doen we niet met uw gegevens?
Wij stellen uw gegevens niet ter beschikking aan derden.

Waar bewaren we uw gegevens?
Al uw gegevens zijn opgeslagen in een redundant uitgevoerde ISO 27001 gecertificeerde hosting-omgeving in Nederland (Dronten en Meppel). De hosting partij die dit verzorgd heeft diverse maatregelen genomen om de beveiliging te waarborgen en zo ongeoorloofde toegang tot de server omgeving te voorkomen, alsmede DDoS aanvallen te signaleren en blokkeren.

Beveiliging van uw gegevens
Bij de ontwikkeling van Konnect zijn hoge eisen gesteld aan de mate van beveiliging. Dit heeft er toe geleid dat beveiliging in alle onderdelen van het platform is doorgevoerd. Het communicatieplatform heeft een strikte toegangsbeveiliging, waardoor de organisatie bepaalt welke ouders (klanten) en medewerkers toegang hebben. Daarnaast is het internetverkeer beveiligd met versleuteling op basis van TLS en worden de gegevens in het platform beveiligd opgeslagen.

Hieronder is een kort overzicht gegeven van de belangrijkste maatregelen die in het kader van de beveiliging genomen zijn:

▪ Toegangsbeveiliging: op basis van een gebruikersnaam en zelf gekozen wachtwoord wordt toegang verleend. Na meer dan 3 foutieve inlogpogingen wordt de gebruikersaccount voor een bepaalde tijd geblokkeerd om misbruik te voorkomen. Het is door middel van een captcha wel mogelijk om binnen de geblokkeerde tijd in te loggen, wanneer de captcha ingevuld wordt.

▪ Rol gebaseerde autorisatie: op basis van de rol die de gebruiker heeft, wordt bepaald welke functies de gebruiker mag uitvoeren. Zonder de benodigde autorisatie wordt geen toegang verleend. Alle pogingen om niet-geautoriseerde functies uit te voeren worden gelogd en actief gemeld bij de beheerders.

▪ Beveiliging van de verbinding: er vindt alleen communicatie plaats via een beveiligde verbinding tussen de gebruiker en het platform op basis van een TLS 1.2 certificaat.

▪ Gegevensbeveiliging: een gebruiker heeft alleen toegang tot de gegevens waar de gebruiker recht op heeft. Voor een ouder is dit informatie die over de eigen kinderen gaat, medewerkers hebben over het algemeen recht tot informatie voor een aantal groepen. Op hoeveel groepen een medewerker rechten heeft, is instelbaar door de organisatie.

▪ Back-ups van de gegevens zijn op twee fysiek gescheiden locaties.

▪ Traceerbaarheid van het gebruik: het platform voorziet in de mogelijkheid om bepaalde acties die optreden in het Ouderportaal te traceren. Indien acties leiden tot fouten, wordt dit tevens vastgelegd. De gegevens ten behoeve van de traceerbaarheid worden vastgelegd in de auditlog en technische logging.

Wordt er gebruik gemaakt van cookies?
Er wordt gebruik gemaakt van zogenaamde technische cookies (ook wel sessiecookie genoemd). Dit zijn cookies die als enige doel hebben het relateren van een verzoek dat door een gebruiker gestuurd wordt aan de informatie die voor deze gebruiker op de server staat (in de sessie). Er wordt geen gebruik gemaakt van third-party cookies of tracking cookies.