Volledig ingericht kindvolgsysteem

Vanuit de samenwerking met ParnasSys biedt Konnect de mogelijkheid om de volledige methode Driestar Educatief te gebruiken voor het volgen van kinderen. Dit is een doorgaande leerlijn van 0-13 jaar. Opgeslagen observatieformulieren kunnen vanuit de app van Konnect gedeeld worden met de ouder, maar ook met ParnasSys. Zo blijven altijd de juiste personen op de hoogte van de ontwikkeling van het kind!

Lees hieronder meer over het kindvolgsysteem van Konnect en de samenwerking met verschillende partners.

Ontwikkeling bekijken en vastleggen

Met het Digitaal Kindvolgsysteem van Konnect krijgen de medewerkers op de groep een extra tabblad onder ‘Mijn groep’. Op dit tabblad kunnen ze de ontwikkeling van kinderen bekijken en vastleggen. Hierbij hebben ze de keuze of ze één kind willen observeren, ze zien dan alle observatiepunten voor dat betreffende kind, of dat ze meerdere kinderen tegelijk willen observeren voor één of meer specifieke observatiepunten. Zo kan een medewerker bijvoorbeeld tijdens een activiteit voor meerdere kinderen tegelijk alle relevante observatiepunten bijwerken. Bij het observeren kan de medewerker direct een toelichting schrijven en een foto of video vanuit het Konnect fotoboek koppelen aan de observatie.

Naast het vastleggen van observatiepunten, kun je verschillende observatieformulieren inrichten, welke medewerkers (half)jaarlijks  invullen. Hierbij kan naast de observatiepunten ook allerlei andere informatie worden vastgelegd. Na afronding kunnen de observatieformulieren desgewenst online gedeeld worden met ouders. Ook is het mogelijk deze te exporteren naar PDF.

Kindvolg-methodiek

Welke methodiek er wordt gebruikt is aan de organisatie. Zo kan er een eigen kindvolg-methodiek worden ingericht of er kan een bestaande methodiek van één van onze partners worden gebruiken. Op basis van je eigen methode met observatiepunten, zoals verschillende competenties, vaardigheden, welbevinden e.d. bouw je je eigen observatielijsten op. Voor elk observatiepunt kun je aangeven of deze periodiek opnieuw geobserveerd moet worden, of dat het een leeftijdsgebonden ontwikkeling betreft. De observatiepunten zijn te groeperen in zelf te kiezen ontwikkelgebieden, denk hierbij aan: emotionele ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling etc.

Ook is het mogelijk om een volledig ingericht kindvolgsysteem af te nemen. Konnect werkt samen met Driestar Educatief en Doen, Praten, Bewegen en Rekenen.