Kinderopvang en basisonderwijs in één app

Werkt u samen met een kinderopvangorganisatie waar reeds Konnect gebruikt wordt? Wanneer er sprake is van een integrale samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs kan Konnect zorgen voor één portaal en app waarbinnen de ouders alles op één plek vinden. Zo wisselen zij binnen één app gemakkelijk tussen de kinderopvangkalender en het overzicht van aanvragen naar de jaarkalender van onderwijs.

Konnect preferred partner van ParnasSys

Ouderbetrokkenheid is een hot item. En terecht. Ouders dragen bij aan het succes van hun kind op school en de opvang. Daarbij is eenduidige communicatie vanuit het IKC van essentieel belang. Konnect en ParnasSys bieden via een koppeling de mogelijkheid om deze twee werelden in één app vorm te geven.

Voordelen voor de ouders: 

  • Op één plek inloggen om zowel voor onderwijs als de kinderopvang de functionaliteiten van de Ouderapp te gebruiken.
  • Op één plek zowel inzicht in opvangkalender maar ook activiteiten van onderwijs.

Voordelen voor het IKC: 

  • Vanuit kindplanning en ParnasSys worden de kinderen geïmporteerd naar het ouderportaal door middel van een directe koppeling.
  • Er vindt een warme overdracht plaats van Konnect naar ParnasSys als het kind naar de basisschool gaat.
  • Stamgegevens vanuit het kindplanpakket kunnen direct verwerkt worden in ParnasSys.
  • De app kan vormgegeven worden in de eigen huisstijl van het IKC.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden of wil je een demo? Klik dan hier en plan vrijblijvend een demo in.

Volledig ingericht kindvolgsysteem

Van 0 tot en met 13 jaar

Vanuit de samenwerking met ParnasSys biedt Konnect de mogelijkheid om de volledige methode Driestar Educatief te gebruiken voor het volgen van kinderen. Dit is een doorgaande leerlijn van 0-13 jaar. Opgeslagen observatieformulieren kunnen vanuit de app van Konnect gedeeld worden met de ouder, maar ook met ParnasSys. Zo blijven altijd de juiste personen op de hoogte van de ontwikkeling van het kind! Klik hier voor meer informatie over het kindvolgsysteem van Konnect.