KidsAdmin is volledige administratieve software voor alle vormen van kinderopvang. Door uw KidsAdmin omgeving aan Konnect te koppelen, voegt u tal van communicatie mogelijkheden toe. Daarnaast zorgt Konnect ook op de groep voor extra grip op de planning.

Lees hier meer over KidsAdmin.