Kinderopvang en basisonderwijs in één app!

Ouderbetrokkenheid is een hot item. En terecht. Ouders dragen bij aan het succes van hun kind op school en de opvang. Daarbij is eenduidige communicatie vanuit de kinderopvang of het IKC naar een school van essentieel belang. Wanneer er sprake is van een integrale samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs kan Konnect zorgen voor één portaal en app waarbinnen de ouders alles op één plek vinden.

Wat we bieden

Voor de school

Verhoog de ouderbetrokkenheid met het gemak van eenvoudige communicatie tussen uw team en de ouders. Konnect biedt een eigen portaal en app voor oudercommunicatie met de look and feel van de organisatie.

Het is voor leerkrachten eenvoudig om de communicatie met ouders te onderhouden, zowel 1 op 1 als via een groepsbericht. Nieuws en nieuwsbrieven kunnen op een professionele manier opgesteld en verzonden worden. Via de jaarkalender zijn activiteiten te beheren, eventueel met inschrijfmogelijkheid. Vanzelfsprekend kan de docent interessante momenten of leuke activiteiten delen met de ouders van de klas via foto’s. Doordat Konnect voorziet in een directe koppeling met ParnasSys en ESIS (ESIS koppeling binnenkort beschikbaar) beschikt de leerkracht altijd over de actuele gegevens van kinderen en ouders/verzorgers.

Voor de ouders

In de OuderApp van Konnect worden vertrouwde onderdelen als de fotogalerij, berichten en nieuws aangevuld met meer voor onderwijs specifieke onderdelen als een jaarkalender en een oudergespreksplanner (binnenkort beschikbaar). Gaan er binnen een gezin ook kinderen naar de opvang? Konnect biedt mogelijkheden voor de ouders om voor deze twee werelden de functies in één app te beheren. De ouders kunnen op één plek inloggen, zowel voor onderwijs als kinderopvang. Zo hebben zij op één plek inzicht in de opvangkalender maar ook in de activiteiten van het onderwijs.

Volledig kindvolgsysteem

Vanuit de samenwerking met ParnasSys biedt Konnect de mogelijkheid om de methode Driestar Educatief te gebruiken voor het volgen van kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar.  Zo kan je gebruik maken van een volledig kindvolgsysteem van 0 tot 13 jaar. Meer weten? Lees meer over het kindvolgsysteem.